Vizyon

Bölgemizde yürütülen Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım faaliyetleri için en iyi ortamı sağlayarak geleceği şekillendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi haline gelmek.

Misyon

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım ve Teknolojik yenilikler içeren fikir ve projeleri araştıran, ortaya çıkarıp şekillendiren ve destekleyip yol göstererek ekonomik hayata kazandırılması çalışmalarıyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır

Değerler ve Beceriler

Hedefleri

  • 20 dekarlık sosyal alanın tamamlanması
  • 13 dekarlık Ar-Ge laboratuvarın tamamlanması
  • Ar-Ge ofis sayısının artırılması ile katma değeri ileri teknoloji ihracatı yapabilen girişimci sayısının arttırılması
  • Ar-Ge personel istihdamının artırılması